GDPR

INTEGRITETSPOLICY

’Jan Ericsson Minnesfond’ värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.
De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person.
Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet.
Dina personuppgifter kommer att användas endast i ändamålet att utvärdera din stipendieansökan. ’Jan Ericsson Minnesfond’ ger aldrig ut dina uppgifter till tredje part och vi ser till att endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa.


En allmän beskrivning av dina rättigheter enligt GDPR.

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.
Rätt till tillgång (”registerutdrag”).
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
Rätt att bli raderad.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.
Rätt till dataportabilitet.
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Så använder vi cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vi sparar dock inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.